ფერმერი, რომელმაც ბროწლიანის სათნოების სახლს ზეთისხილის ბაღი გაუშენა